Зелёная лампа
Verda lampo - Зелёная лампа
odesa esperanta rondeto por amika konversacio

разделительная полоса

Retejo por komencantoj kaj
amikoj de Esperanto
   
:::: Hejmo ::: Lernado ::: Opinioj pri Esperanto ::: Nia virtuala muzeo de Esperanto ::: Historio de Esperanto kaj memoraĵoj ::::
:::: Esperantaj eventoj ::: Legoĉambro ::: Praktika uzado de Esperanto ::: Personoj ::::

 

разделительная полоса

Ni kolektas flagojn
de vizitantoj de tiu ĉi paĝo :
Flag Counter

разделительная полоса

разделительная полоса

разделительная полоса

Vortaro de Esperantaj sinonimoj de Jurij Pisarev
(4353 sinonimnestoj)

Prefaco -- A-- B--C-- C-- D-- E-- F-- G--G-- H-- H--I--J--J-- K-- L-- M-- N-- O-- P-- R--S-- S-- T--U -- V-- Z

- L -  

-la-

2429. Labila: malfirma, malstabila, nestabila, malekvilibra, moviĝema, movebla, vigla (лабильный [неустойчивый, подвижный]).   
2430. labo: laboratorio, laborejo (лаборатория).   
2431. laborevitulo: mallaborulo (прогульщик).   
2432. labori: deĵori, fari, funkcii (работать); okupiĝi [pri io] (заниматься [чем-либо]); majstri [ion] (мастерски выполнять [что-либо]); verki, krei (создавать, творить); servi, ofici (служить); fuŝi, laboraĉi, faraĉi (халтурить, небрежно работать); azenumi (ишачить).   
2433. laboristo: laboranto, faristo (работник); funkciisto, funkciulo (функционер); taglaboristo (поденщик).   
2434. laburno: =orpluvo (бот. золотой дождь).   
2435. laca: konsumita, trivita, senfortigita, tropenigita (усталый, утомленный).   
2436. laĉo: ŝnur[et]o (шнур[ок]); ŝulaĉo (шнурок для ботинок).   
2437. ladkruĉo: ladbotelo (бидон); laktokruĉego (бидон, фляга для молока).   
2438. lado: ferlado, metalfolio (жесть, металл в листах); ladfero (листовое железо).   
2439. lagro: aksujo, kusineto (подшипник); kuglolagro (шариковый подшипник).   
2440. laika: sekulara, nereligia, neklerika, monduma (светский, мирской); diletanta, neprofesia, amatora, neinformita, malboninformita, profana (дилетантский, непрофессиональный).   
2441. lakeo: servanto, servisto, livreulo (лакей, слуга); grumo (грум); flat[em]ulo (льстец).   
2442. lakso: diareo (понос).   
2443. laktario: laktofungo, laktagariko (молочный гриб).   
2444. laktolo: vakstolo (клеенка).   
2445. lambastono: apogbastono, apogilo (костыль).   
2446. lamenigi: laminati (прокатывать, вальцевать).   
2447. lamenti: plendi, vei, ĉagreni, malĝoji, malgaji, tristi, sopiri, plendkriadi, vekriadi, ploregi (жаловаться, горевать,  причитать).   
2448. lampiro: lumvermo (зоол. светляк, светлячок).   
2449. lampo: ampolo, lampeto (ламп[очк]а); lucerno (лампада, светильник); lumigilo (источник света).
2450. lampoŝirmilo: lampokloŝo, lumŝirmilo (абажур).   
2451. lanco: ponardego, pikstango (копье, пика); banderilo (бандерилья [копье]); ĵetlanco (дротик, метательное копье); frameo (копье; дротик).   
2452. lando: regno, ŝtato (страна, государство); regiono, teritorio, provinco (область, район, территория, периферия); tero, grundo (земля); areo, parcelo (площадь, участок).   
2453. langvoro: mildo, dolĉsento, sopiro, angoro, premsento (томление, истома, нега); kontenteco (удовлетворенность); feliĉego, beat[ec]o (блаженство); ĝuado (наслаждение); malfortiĝo, konsumiĝo (изнеможение); melankolio, apatio, inerteco, spleno (меланхолия, тоска).   
2454. lanio: buĉbirdo (сорокопут [птица]).   
2455. Laniario: korthundo (домашняя, сторожевая, дворовая собака).   
2455. lanta: malrapida (медленный).   
2456. lanterno: lanterneto (фонарь, фонарик); stratlampo (уличный фонарь); poŝlanterno, poŝlumigilo (карманный фонарик); lampiono (лампион [цветной фонарик]).   
2457. larĝa: vasta, ampleksa, senlima (широкий, обширный); granda (большой).   
2458. lasciva: voluptema, voluptama, seksarda, amorĝuema, malĉasta, amoravida, sekseca, erotika (похотливый, сладострастный, чувственный).   
2459. lasta: ekstrema, randa (последний, крайний); fin[al]a (конечный).   
2460. latiro: arompizo, odorpizo (бот. душистый горошек).    
2460/. latrono: krimemulo, rabisto, ŝtelistego.   
2461. laŭbo: pergolo (беседка); pavilono (павильон).   
2462. laŭdego: panegiro, ditirambo, altenmeto, apologio (восхваление); apoteozo, glorado (прославление); doksologio (рел. славословие); incens[ad]o (перен. лесть; курение фимиама).   
2463. laŭta: laŭtvoĉa, fortvoĉa (громкий); sonora (звонкий); brua (шумный); emfaza, grandefekta (выразительный).   
2464. lautparolilo: reproduktoro (репродуктор [радио]); laŭtigilo, megafono, sontubo (громкоговоритель; рупор).   
2465. lavabo: lavtablo (умывальник).   
2466. lavi: akvopurigi (мыть, умывать); bani (купать); tralavi, gargari (полоскать).   
2467. lazo: kaptoŝnuro (лассо, аркан).   
2468. lazurito: lazurŝtono (лазурит).   

-le-

2469. leciono: legaĵo, lekcio (урок, лекция); tasko (урок, задание); instruo, edifo (урок, наставление); travivaĵo, evento (переживание, происшествие).
2470. legalizi: leĝigi, laŭtleĝigi, legitimi, validigi (легализовать, узаконить).
2471. legio: armeego (легион, войско); hordo, amasego (полчище); abundo, mult[eg]o, svarmo, miriado (перен. множество).
2472. legumenacoj: legumenoj, papilionacoj (бот. бобовые, мотыльковые).
2473. leĝera: malpeza, etpeza, malmultepeza (легкий [о весе]).
2474. leĝo: legitimaĵo, dekreto, ordono, ukazo, bilo, edikto (закон [в разных значениях); regulo, principo (правило, принцип).
2475. lekciejo: aŭditorio, aŭlo (аудитория, лекционный зал).
2476. lekcio: prelego, parolado (лекция [публичная]); raporto, referaĵo, referato (доклад, реферат).
2477. leki: langoĉerpi, forleki, elleki (лизать, облизывать); lektrinki, langotrinki (лакать).
2478. leksikografo: vortaristo (лексикограф); glosisto (комментатор).
2479. leksikono: vortaro, glosaro, terminaro (словарь).
2480. lektoro: preleganto, parolanto (лектор); raportanto (докладчик); instruisto (преподаватель).
2481. leontodo: = buterfloro (бот. одуванчик).
2482. leopardo: pantero (леопард, пантера); uncio (снежный барс, ирбис).
2483. lerta: inĝenia, scipova, kompetenta, kapabla, sperta, artoplena, artifika, trejnita (умелый, искусный, ловкий).
2484. lerteco: spertlerteco, artifik[ec]o, inĝenieco, majstreco, scipovo, mastreco (ловковть, сноровка, уменье; расторопность); rutino (навык).
2485. lesbo (ĵar.): lesbanino, samseksemulino, safismulino (лесбиянка).
2486. lestro: rabmevo (поморник [птица]); sterkorario (поморник большой).
2487. letono: latvo (латыш).
2488. leŭcisko: ploto (плотва [рыба]).
2489. leŭkomo: albugo, okulmakulo (лейкома, бельмо).
2490. levi: altigi, plialtigi (поднимать; повышать);
hisi (поднимать [паруса, флаг]); haŭli (поднимать [на канате, цепи]).
2491. levilo: stango, handspiko, baskulo (рычаг); kriko (домкрат).
2492. levitacio: senpezeco, malpezostato, sengraviteco (невесомость).
2493. levulozo: fruktozo (фруктоза).

-li-

2494. libera: disponebla, vak[ant]a, neokupita, sendependa, aŭtonoma, memstara, senbara, senobstakla (свободный, незанятый; независимый; беспрепятственный).
2495. liberalisto: liberalulo (либерал).
2496. libertempo: ripoztempo, ferio[j], forpermeso (отпуск, нерабочее время).
2497. libervole: arbitr[aci]e, spontan[e]e, memvole, laŭvole, propravole, volonte, laŭplaĉe, propramove (произвольно; своевольно; добровольно).
2498. libido: seksimpulso (половое влечение, половой инстинкт).
2499. librejo: librovendejo (книжный магазин); librobrokantejo (букинистический магазин); librobudo (книжный киоск).
2500. libreto: faldfolio (буклет); libredo, operteksto (муз. либретто).
2501. librujo: libroŝranko (книжный шкаф).
2502. liceo: gimnazio (лицей; гимназия); mezlernejo (средняя школа); altlernejo (полная средняя школа).
2503. ligi: kunligi, interligi, [kun]ŝnuri, ĉirkaŭŝnuri (связывать); alligi (привязывать).
2504. ligita: kunligita, interligita, kunigita, koneksa (связанный).
2505. liki: tralasi, traflu[et]i, ellasi, enlasi (протекать, пропускать воду, давать течь).
2506. likoperdo: polvofungo (дождевик [гриб]).
2507. likvidi: malfondi (ликвидировать); neniigi (уничтожить); abol[ici]i (отменить, упразднить); forigi (устранить, уничтожить); ekstermi (истребить); detrui, ruinigi (разрушить).
2508. lilako: siringo (сирень). 2509. liliputo: malgrandegulo, nano, pigmeo (карлик); gnomo (гном).
2510. limdato: =datfalo (срок, предел); limeso (мат. предел).
2511. limedo: limeto (сорт сладкого лимона).
2512. limi: apudi, najbari (граничить).
2513. limo: ekstremaĵo (предел); rando (край); fino (конец); landlimo, limbaro (граница).
2514. limozo: ŝlimbirdo (веретенник).
2515. linda: plaĉaspekta, belaspekta, rigardagrabla, bela (приятный на вид).
2516. lineo: refligilo, ŝnureto (мор. линь, линек); linio, streko (линия).
2517. lingvistiko: lingvoscio, lingvoscienco (языкознание).
2518. lingvisto: lingvoscienculo, lingvosciencisto (лингвист).
2519. liniilo: rektilo (линейка).
2520. linio: lineo, streko (линия; черта).
2521. lirli: bru[et]i, frubru[et]i, murmur[et]i, susuri (журчать).
2522. listo: registro, etato (список, перечень); nomaro (список, перечень имен, фамилий); matrikulo (список членов организации); indekso (указатель, индекс); inventaro (опись).
2523. literaturisto: literatoro (литератор); verkisto (писатель).
2524. lito: kuŝejo (кровать, постель; ложе).
2525. litvo: litovo (литовец).
2526. liva: maldekstra, sinistra (левый).
2527. liveri: havigi, disponigi [varojn] (доставлять, поставлять [товары]); provizi [per] (снабжать [чем-либо]); provizumi, provianti (снабжать продовольствием); doni, enmanigi (выдавать, вручать); esti (представлять [собой]).
2528. livida: mortpala (мертвенно-бледный).

-lo-

2529. lofa (mar.): mallea (наветренный).
2530. lofio: rajo (морской черт [рыба]).
2531. logi: allogi, altiri (приманивать, привлекать); forlogi, delogi, enlogi, flankenlogi (заманивать, завлекать); tenti (искушать, соблазнять, прельщать).
2532. logika: logikeca, konsekvenca, dedukta (логичный,  последовательный).
2533. loĝanto: kunloĝanto, subloĝanto (житель, обитатель).
2534. loki: lokumi, [en]lokigi, disloki, loĝigi, situigi, dismeti, dispozicii, ord[ig]i, aranĝi, organizi (помещать, размещать).
2535. loksio: krucbekulo (клест).
2536. lokuso: topiko, banalaĵo, banal[ec]o, trivialeco, trivialaĵo, ordinareco, senoriginalaĵo, kliŝaĵo (банальность, избитая мысль).
2537. lokusto: grilo (сверчок, кузнечик); akrido (саранча).
2538. loligo: kalmaro (кальмар).
2539. lolo: herbaĉo, sarkaĵo, trudherbo, fiherbo, misherbo (сорняк, сорная трава).
2540. loterii: lot[um]i (разыгрывать [выигрыш]).
2541. loza: malstrikta, malstreĉita, vasta, neĝena (свободный [об одежде]); malkompakta, malfirma, poreca (рыхлый); pora, multpora, porhava, porplena, poroza (пористый); ne enpakita, neta (без упаковки).
2542. lozanĝo: rombo (ромб).

-lu-

2543. lubriki: olei, ŝmiri (тех. смазывать).
2544. ludi: amuziĝi, distriĝi, plezuriĝi (играть, развлекаться); aktori, prezenti, roli (представлять, играть, исполнять роль); muziki (музицировать); koncerti (давать концерт); ŝajnigi, simuli (притворяться, делать вид).
2545. lueco: sifiliso, sifilo (сифилис).
2546. lui: lupreni, preni (нанимать, брать внаем).
2547. luigi: ludoni (сдавать внаем, напрокат).
2548. lukri: perlabori, laborenspezi, laborgajni, mongajni, gajni (зарабатывать).
2549. lukso: paradeco, pompo (великолепие, пышность); riĉ[ec]o (роскошь, [из]обилие); majest[ec]o (величественность); komforto (комфорт); malŝparemo (расточительность).
2550. lumbago: lumbalgio, lumbdoloro (ломота в пояснице, прострел).
2551. lumbriko: tervermo (дождевой червь).
2552. lunacio: lunmonato (астр. лунный месяц).
2553. lunĉo: tagmanĝeto (ленч, второй завтрак); kolaziono (легкий завтрак).
2554. lupanaro: bordelo, amordomo, publikulinejo (дом терпимости, публичный дом).
2555. lupeno: lupino (бот. люпин).
2556. lupeo: lenso (лупа, линза).
2557. lupolisto: lupolkulturisto (хмелевод).
2558. luti: hardluti (паять); brazi (паять медью); veldi, kunfiksi (сваривать).
2559. lutreolo: vizono (зоол. норка).
2560. luvi (mar.): boardi, manovri (мор. лавировать).
2561. luzolo: luzulo (бот. ожика).

Prefaco -- A-- B--C-- C-- D-- E-- F-- G--G-- H-- H--I--J--J-- K-- L-- M-- N-- O-- P-- R--S-- S-- T--U -- V-- Z

 

 

 
Se Vi deziras skribi al ni >>>>>
 
 
Kondiĉoj de publikado de informo kaj reklamo en tiu ĉi retpaĝaro
 

разделительная полоса

Copyright © La verda lampo . Одесса.  

Skribu —  portalodessa@gmail.com