Verda lampo -
odesa esperanta rondeto por amika konversacio

Retejo por komencantoj kaj
amikoj de Esperanto

rusa lingvo Esperanto

   
:::: Hejmo ::: Lernado ::: Opinioj pri Esperanto ::: Nia virtuala muzeo de Esperanto ::: Historio de Esperanto kaj memorajoj ::::
:::: Esperantaj eventoj ::: Legocambro ::: Praktika uzado de Esperanto ::: Personoj ::::

Kaj cio revenas al siaj rondoj

Akto unua:
La Infaneco sidas en sablejo kaj balancigas sur pendolo.
La Juneco enuas ce lernobenko kaj interkisas en porco.
La Matureco iras tra la vivo, apogante sin je malfelicoj kaj felicoj.
La Sageco rigardas al cio ci desupre malsupren el sia sonorilturo.

Akto dua:
Sidas la Sageco sur sia sonorilturo pli supre nur la cielo.
Rigardas la Sageco el sia fenestreto, vidas desupre cion kaj ciujn.
Kaj sur la pordo anoncilon pendigis: Konsilojn proponas. Akcepto de 8 matene gis 8 vespere.
Poste pensis-pensis, visis kaj skribis: Konsilojn proponas tagnokte.Do, tute alia afero! Sidas, atendas, el la fenestreto rigardas: cu iras oni por la konsiloj? Ne, ne iras. Mem cion decidas, radon reinventas. Sed gi, la Sageco, sidas ci tie kaj enuas. Unu tagon sidis, du sidis, monaton, jaron tedis.
Hej! Cu konsilojn ne bezonas? gi krias. Neniu ec kapon suprenlevis. Ofende por la Sageco. Kaj ekbatis gi la sonorilon: bim-bom-bim-bom! Malsupre oni levis la kapojn, ekrigardis. Kaj plu vivas, kiel povas, konsilojn ne petas.

rondo Akto tria:
Ekenuis la Sageco. Iru mi promeni, gaste pensas si. Tamen al kiu?
La Matureco estas okupita: au produktojn el vendejo portas, rapidas hejmen la familion nutri, au kun dokumentoj al la estro raporti, au en malsanulejo kusas, senfortigon de la nervosistemo kuracas gastojn ne atendas.
La Juneco tutan tempon revas au lernas. En amikvesperoj au en ekzamenoj ne sidas hejme.
La Infaneco Jes, la Infaneco ciam surloke, ciam en korto en sablejo au sur balancilo.
Malsuprenigis la Sageco desur la sonorilturo kaj ekiris al la Infaneco gaste.
Sed la vojo ial ne discende, sed supren, ciam pli kaj pli supren.
Iris, iris, venis.
Ho, jen ankau vi alvenis! oni krias el la sablejo. Rigardas, sed cirkaue kaj en la sablejo, kaj sur la balanciloj la samaj kiel gi Saguloj. Ankau ili enuas, versajne, sur siaj apartaj sonorilturoj.
Ludu ni je filinoj-patrinoj, oni proponas. Kaj komencis ludi.
Tio vere estas la plej cefa viva sageco!

A.Belenko

Traduko - E.Zajdman

     
 
Kondicoj de publikado de informo kaj reklamo en tiu ci retpaĝaro
 

Copyright © La verda lampo . .  

Skribu —  portalodessa@gmail.com