Зелёная лампа
Verda lampo

разделительная полоса

Версія українською мовою

Версия на русском языке

Alternativa internacia lingvo Esperanto
rusa lingvo ukraina    
:::: Hejmo ::: Lernado ::: Opinioj pri Esperanto ::: Nia virtuala muzeo de Esperanto ::: Historio de Esperanto kaj memoraĵoj ::::
:::: Esperantaj eventoj ::: Legoĉambro ::: Praktika uzado de Esperanto ::: Personoj ::::

разделительная полоса

разделительная полоса

Ni kolektas flagojn
de vizitantoj de tiu ĉi paĝo :
Flag Counter

разделительная полоса

разделительная полоса

 

Esperanto-sigloj (akronimoj)

AIS — Akademio Internacia de la Sciencoj
AMO— Aktivula Maturigo
AMU — Adam Mickiewicz Universitato
ATEO —  Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo 
AVE —  Asocio de Verduloj Esperantista 
CED — Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj
E@I — Edukado@Interreto
EDE — Eŭropa Demokratio-Esperanto
EEU — Eŭropa Esperanto-Unio
ELiSo — Esperanto Libera Scio
ESF — Esperanto Studies Fonduso
EVA — Esperantlingva Verkista Asocio
FLAM — Fortoj, Lamaĵoj, Avantaĝoj kaj Minacojo
IAEF — Internacia Asocio de Esperantistaj Fervoistoj
IAI — Internacia Asocio de Instruistoj
IEL — Internacia Esperanto-Ligo
IJEA — Internacia Jurista Esperanta Asocio
IJK — Internacia Junulara Kongreso
IKU — Internacia Kongresa Universitato
IKEF — Internacia Komerca kaj Ekonomia Federacio
IKEK — Internacia Komunista Esperantista Kolektivo
IKU — Internacia Kongresa Universitato
ILEI — Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
INOE — Internacia Naturista Organizo Esperantista
ISAE — Internacia Scienca Asocio Esperantista
KAEM — la Komisiono de UEA pri Azia Esperanto-Movado
KKE — Kultura Kooperativo de Esperantistoj (
LKK
MNR — Mutuala Novbabela Reto
NVAU— Nacia Verkista Asocio de Ukrainioo
OSIEK— Organiza Societo de Internaciaj Esperanto-Konferencojt
SAT — Sennacieca Asocio Tutmonda
SL — Sociala Lingvo
STEB— Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko
TAC — Terminologia Esperanto-Centro
TAGE — Tutmonda Asocio de Geinstruistoj Tsperantistaj
TEJO — Tutmonda Esperantista Junulara Organizo 
TEJA — Tutmonda Esperantista Jurnalista Ligo Organizo 
TEKA — Tutmonda Esperantista Kuracista Fsocio 
TEO — Teamanta Esperantista Organizo  
UALE — Universala Artista Liga de Esperantistoj
UEA — Universala Esperanto Asocio
UMEA — Universala Medicinista Esperanto-Asocio

 

разделительная полоса

Esperanto-siglo
Esperanto-sigloj (akronimoj) >>>>>

разделительная полоса

 
Se Vi deziras skribi al ni >>>>>
 
 
 

разделительная полоса

Copyright © La verda lampo . Одесса.  

Skribu - portalodessa@gmail.com