Зелёная лампа
Verda lampo - Зелёная лампа

разделительная полоса

Retejo por komencantoj kaj
amikoj de Esperanto
   
:::: Hejmo ::: Lernado ::: Opinioj pri Esperanto ::: Nia virtuala muzeo de Esperanto ::: Historio de Esperanto kaj memoraĵoj ::::
:::: Esperantaj eventoj ::: Legoĉambro ::: Praktika uzado de Esperanto ::: Personoj ::::

 

разделительная полоса

Ni kolektas flagojn
de vizitantoj de tiu ĉi paĝo :
Flag Counter

разделительная полоса

разделительная полоса

Vortaro de Esperantaj sinonimoj de Jurij Pisarev
(4353 sinonimnestoj)

Prefaco -- A-- B--C-- C-- D-- E-- F-- G--G-- H-- H--I--J--J-- K-- L-- M-- N-- O-- P-- R--S-- S-- T--U -- V-- Z

- R -  

-ra-

3388. rabato: prezredukto, prezmalaltigo (скидка, уступка в цене).   
3389. rabdo: divenvergo, serĉilo (лоза [водоискателя]).   
3390. rabi: forrabi, forŝteli, ŝteli, forpreni (похищать); ŝtelegi, kaŝrabi (грабить, расхищать); forŝiri (вырывать); senigi (лишать).   
3391. rabio: hidrofobio, freneziĝo (мед. бешенство, гидрофобия).   
3392. Racao (ekl.): =rakao (церк. рака).   
3393. radiatoro: radiilo (радиатор); varmotubaro (радиатор отопления).   
3394. radikala: ĝisfunda, esenca (радикальный).   
3395. radiko: rizomo (бот. корень, корневище); radiketo, radiklo (бот. корешок); radikalo (мат. корень, радикал); bazo, fundamento, elemento (корень, основа, начало).   
3396. radingo: radringo, pneŭmatiko, pneŭ[m]o (шина [колеса]).   
3397. radio: sunradio, lumradio, lumstrio (луч света); radioaparato (радио[аппарат]); radiofonio (радио).   
3398. radioamatoro: radio-sendamatoro (радиолюбитель).   
3399. radiofono: [radio]ricevilo (радиоприемник); galenricevilo (детекторный приемник).   
3400. radioparolisto: anoncisto (диктор).   
3401. radiostacio: ricevstacio, elsendstacio (радиостанция).   
3402. radringo: radingo, pneŭmatiko, pneŭ[m]o (шина [колеса]); bendo (велосипедная шина).   
3403. radsulko: vojsulko, (aŭtom.) ŝpuro (колея).   
3404. rafini: [pli]purigi (рафинировать, очищать); rektif[ik]i (хим. ректифицировать, очищать); elegantigi, delikatigi, fajnigi (делать более утонченным, изысканным).   
3405. rajdilo vd. velocipedo (4222).   
3406. rajono: viskozo, artsilko (искусственный шелк, вискоза); nilono (нейлон).   
3407. rajtigi: plenrajtigi, plenpovigi, (dip.) akrediti (уполномочивать).   
3408. rajtigito: plenrajtigito, prokurito, prokuristo (уполномоченный).   
3409. raĵao: raĝ[a]o (р`аджа).   
3410. rakedo: raketo, batileto (сп. ракетка).   
3411. raketo: =misilo, spacpafaĵo (воен. ракета); kosmoŝipo (космический корабль); sputniko (искусственный спутник); rakedo, batileto (сп. ракетка).   
3412. rakio: spino, spinostaro (позвоночник, спинной хребет); vertebraro, [vertebra] kolono (позвоночник, позвоночный столб).   
3413. rako: raŭfo (ясли [кормушка в виде решетки]); bretaro (стеллаж).   
3414. rakonti: prirakonti, informi, sciigi, komuniki, anonci, raporti (рассказывать, сообщать, докладывать); paroli (говорить); [pri]skribi (описывать); formuli, esprimi, priparoli, eksponi (излагать); parafrazi, perifrazi (передавать своими словами).   
3415. rakonto: priskribo, priparolo, ekspon[ad]o (изложение); parafrazo, perifrazo (изложение своими словами); resumo (краткое изложение); epitomo (сокращенное изложение).   
3416. ralo: krekso =kreko (коростель [птица]).   
3417. ramfasto: tukano (зоол. тукан).   
3418. rando: border[aĵ]o (край, кромка); marĝeno (край, поле [страницы]); bordo (берег); periferio (окраина); limregiono, limlinio (пограничная зона).   
3419. rango: grado, ŝtupo (ранг, чин, степень); kategorio (категория).   
3420. rankoro: ofendmemoro (злопамятство); malico, malboneco, malbonvolo (злоба); kolerego, furioz[ec]o (ярость); venĝemo (мстительность).   
3421. raporto: memuaro (доклад, отчет, рапорт); prelego ([публичная] лекция).   
3422. rara: = malofta, unika, neordinara, eksterordinara, nekutima (редкий, необычный); fenomena (феноменальный).   
3423. rasli: stertori, raŭki (хрипеть).   
3424. ratio: rilatumo, proporcio (мат. отношение, пропорция).   
3425. raŭfo: rako (ясли [кормушка в виде решетки]).   
3426. raŭki: stertori, rasli (хрипеть).   
3426/. raŭndo: rundo (сп. раунд, тур, круг).   
3427. raŭpo: larvo (зоол. гусеница, личинка); krizalido, =pupo, nimfo (куколка [насекомое]); kokono (кокон).   
3428. raveno: ravino, valeto (овраг, лощина).   
3429. razeno: gazono, herbobedo (газон); herbejo, herbokampo, gresejo (луг); paŝtejo (пастбище).   
3430. razi: razigi (брить); tondi, fortranĉi (стричь); barbiri (брить, стричь); senharigi, kalvigi (делать лысым).   
3431. razilo: razmaŝineto (бритва); razaparato, razkompleto (бритвенный прибор; электробритва).   

-re-

3432. reakcio: reago, reeĥo, efiko, influo (реакция, воздействие).
3433. reala: efektiva, fakta, substanca, objektiva, vera (реальный, действительный; истинный, верный); aŭtent[ik]a (подлинный).
3434. reao: nanduo (нанду, американский страус).
3435. rearanĝo: translokigo, delokigo, remet[ad]o, transmet[ad]o, permuto (перестановка).
3436. rebrilo: kolorbrilo (отблеск).
3437. recepi: stuci, tajli (с.-х. подрезать [деревья]).
3438. recitalo: koncerto (сольный концерт).
3439. redoni: fordoni, oferi, resendi, revenigi, repagi (отдать, возвратить).
3440. redukti: limigi, restrikti, malpliigi, malaltigi, mal[pli]multigi, mal[pli]grandigi (сокращать, ограничивать, уменьшать).
3441. reflekti: refrakti, [re]speguli, reĵeti (отражать [свет]); resoni, reeĥi (отражать [звук]); mediti, pripensi (размышлять); kontempli (созерцать).
3442. reflekto: resono, reeĥo, respegul[iĝ]o, speguliĝo (отражение); resonanco, rezonanco (резонанс); memanalizado (рефлексия); medit[ad]o, pens[ad]o, pripens[ad]o (размышление).
3443. refraktara: imuna, neinfektebla (мед. невосприимчивый); nekuracebla, neresanigebla (мед. не поддающийся лечению); nebruligebla, brulimuna, fajroimuna, fajrorezista (тех. огнеупорный); penfandebla (тугоплавкий).
3444. refrakti: reflekti, refleksi, [re]speguli, resoni, reeĥi (отражать [в разн. знач.]).
3445. refreno: rekantaĵo (припев).
3446. regatto: = boatfesto, velkonkuro (сп. регата).
3447. regi: reĝi, gvidi (править, управлять [страной, государством]); estri, ĉefi, superregi, domini, fronti (главенствовать).
3448. registri: noti (регистрировать); marki, signi, enskribi, enlistigi, enregistri (отмечать, вносить в список); inkluzivi = inkludi, enkalkuli (включать); envicigi, enkorpigi, enmeti, enigi (включать в очередь, вводить в состав).
3449. reglamento: regularo (регламент).
3450. regresi: malprogresi, stagni, retroiri, malevolui, degeneri (регрессировать); mal[pli]boniĝi, aĉiĝi (ухудшаться); fiaski, malprosperi, malsukcesi, ruiniĝi, maltrafi, malbonŝanci (терпеть неудачу).
3451. reĝi: regi, troni (царствовать, править).
3452. rehabilitado: rekapablig[ad]o (реабилитация [инвалидов]).
3453. reiri: remarŝi, repaŝi, depaŝi, returniri, inversiri, retroiri, retreti, retiriĝi, malofensivi (отступать).
3454. rekapabligado vd. rehabilitado (3436).
3455. rekognoski: skolti, esplori, esplorrigardi (производить разведку).
3456. rekompenci: premii, gratifiki (вознаграждать, премировать); atribui, aljuĝi, promocii (присуждать); distingi (отличать); dekor[aci]i, ordeni (награждать орденом); surpingli (прикреплять); repagi, kompensi (компенсировать, возмещать).
3457. rekompenco: premio, gratifik[aci]o, honorario (вознаграждение).
3458. rekta: = orta, vertikala (геом. прямой); senpera, senperila (прямой, непосредственный); seninterrompa (прямой [без пересадок]).
3459. rektangulo: ortangulo (прямоугольник).
3460. rekto: rektlinio (прямая линия).
3461. relativa: rilata, koncerna, pli-malplia (относительный); respektiva, korelativa, korelacia (соотносительный).
3462. relegacii: rilegi, ekzili, deporti (юр. отправлять в ссылку).
3463. religio: konfesio, kulto (религия, вероисповедание); kredo (вера).
3464. relikvo: [sankta] restaĵo, sanktulkadavro, sanktulmumio (церк. мощи); raraĵo, unikaĵo (реликвия).
3465. relo: kanelo [de ŝraŭbo] (нарезка [винта]).
3466. remburi: plenŝtopi [ion per] (набивать [мебель, тюфяки итп]); stupumi (набивать [паклей, соломой]).
3467. remi: padeli (грести [веслами]); juli (грести кормовым веслом); pagaji (грести [на каноэ]).
3468. remilhoko: remilingo, forketo (уключина).
3469. remiso: nula ludo =egalpartio (ничья).
3470. remizo: veturilejo, tenejo, ŝedo (сарай); garaĝo, aŭt[omobil]ejo (гараж); deponejo (депо [паровозное]).
3471. remorko: postveturilo, kromĉaro (прицеп); ruldomo, vagono (вагон).
3472. remparo: murego (крепостная стена); glaciso (воен. гласис); eskarpo (воен. эскарп); parapeto, brustomuro (парапет); bastiono (бастион, укрепление); defendo, ŝirmilo (защита, заслон); kavaliero (ж.-д., воен. устар. кавальер [земляной вал]).
3473. renĉi: elŝraŭbi, elturni (тех. вывертывать, вывинчивать); deŝraŭbi, malŝraŭbi (отвинчивать).
3474. rendevuo: renkont[iĝ]o, interrenkontiĝo, intervidiĝo, revido (встреча, свидание).
3475. rendimento: eficiento, efektiveco, produktiveco (производительность, эффективность, продуктивность); profito, gajno (прибыль).
3476. renegato: apostato (ренегат, отступник); disidento (отступник, диссидент); [fi]kompromisulo, [fi]kompromisemulo (соглашатель); perfidulo (изменник).
3477. renesanco: renaskiĝo, reviviĝo, renoviĝo, rekreo, regener[aci]o (ист. возрождение).
3478. renkonti: trafi, fronti (встретить); ekvidi, ekrimarki (увидеть,заметить); trovi, malkovri, malkaŝ[ig]i (найти, встретить); inventi (найти, открыть).
3479. rento: enspezo, profito (рента, доход).
3480. renversi: faligi (опрокидывать, перевертывать); defaligi, deĵeti (ниспровергать, свергать); detronigi (свергать с престола); detrui, ruinigi (разрушать); perturbi, malord[ig]i, senordigi, transloki, transmeti (приводить в беспорядок).
3481. reorganizi: reformi, reord[ig]i (реорганизовывать).
3482. reportero: riportisto, raportisto, radioraportisto, gazetraportisto (репортер); raportanto, preleganto, referanto (докладчик); ĵuurnalisto (журналист).
3483. reproduktoro: laŭtparolilo, laŭtigilo (репродуктор [радио]).
3484. reptilio: rampulo (зоол. рептилия, пресмыкающееся).
3485. reputacio: prestiĝo, renomo, aŭtoritato (репутация); fam[ec]o, imponeco (известность); gloro (слава).
3486. rerajtigi: redignigi, rehonorigi, repravigi (реабилитировать).
3487. respektinda: bonaspekta (респектабельный).
3488. respektiva: interrilata, korelativa, korelacia, kohera, konforma, responda, konvena, adekvata (соотносительный, соответственный).
3489. respondeco: responseco (ответственность).
3490. respondi: diri (отвечать); paroli (говорить); reagi (реагировать); reciproki (отвечать взаимностью, тем же); konformi, kongrui, koincidi (соответствовать); celkonformi (отвечать назначению); deci, konveni (подобать, подходить, приличествовать); respondeci, responsi (быть ответственным).
3491. restaŭri: rekonstrui, restarigi, restitui (восстанавливать); [re]novigi (обновлять).
3492. resti: esti, troviĝi, sin trovi, samloki (оставаться, продолжать находиться).
3493. restoracio: restoraciejo (ресторан); taverno, trinkejo, drinkejo, gastejo, hotelo (таверна, трактир, кабачок); restoraciaĉo (харчевня, трактир); kafejo (кафе); ĉardo [hungara stepa drinkejo].
3494. resume: [fin]rezulte, sume (в итоге, в общей сложности); konsekvence, konklude, sekve, ade (следовательно).
3495. resumi: ĝeneraligi, konkludi, finrezulti, sumigi, saldi (обобщать, подводить итог); epitomigi (конспектировать).
3496. resursoj: rimedoj, rimedfontoj, riĉofontoj, rezervoj, havaĵoj (ресурсы).
3497. retikulo: mansaketo [de virinoj] (ридикюль, дамская сумка); (neol.) skroto, testikujo, kojonujo (анат. мошонка).
3498. retreti: retiriĝi, malprogresi, malantaŭiĝi, reiri, inversiri, remarŝi, repaŝi, depaŝi, returniri, malofensivi (отставать; отступать).
3499. revelacio: rivel[ad]o (рел. откровение).
3500. reverso: inverso, dorsflanko, dorso, posto, subflanko (оборотная сторона, изнанка); malfronto, malantaŭo (тыльная сторона).
3501. revizii: revizi, revizori, inspekti, kontroli, ekzameni (ревизовать, проверять).
3502. revo: fantazio, sonĝo, dezirimago (мечта); iluzio (иллюзия); utopio, ĥimero, kimero (утопия).
3503. revuo: gazeto (журнал); magazino (иллюстрированный журнал); bulteno, informilo (бюллетень [периодическое издание]).
3504. rezervi: konservi (резервировать); provizi, liveri, ekipi (снабжать); provizumi, provianti (снабжать продовольствием).
3505. rezidejo: restadejo (резиденция); domicilo =loĝloko (местожительство).
3506. rezidi: loĝi (иметь местожительство, проживать); restadi (пребывать).
3507. rezigni: =rezignacii, abdiki, [for]rifuzi, rifuziĝi, malintenci, malkonfesi (отказаться, отречься); forlasi, demisii, eksiĝi, eksoficiĝi, malpretendi (выйти в отставку); apostati (отречься [от убеждений, от религии]); nei, negi (отрицать).
3508. rezino: peĉo, gudro (смола, вар).
3509. rezisti: kontraŭstari, kontraŭbatali (сопротивляться,противостоять); kontraŭagi, malcedi, opoz[ici]i (противодействовать,сопротивляться); oponi, obĵeti, refuti, repliki, kontraŭdiri, kontraŭparoli (возражать).
3510. rezoluta: firma, senhezita, stoika, kategoria, neŝancelebla, neskuebla (твердый, решительный, непоколебимый).
3511. rezonatoro: resonilo (физ. резонатор).
3512. rezulti: sekvi, deveni (являться результатом, следовать).
3513. rezulto: rezultato, frukto (результат); sekvo, konsekvenco ([по]следствие).

-ri-

3514. ribeli: resurekti, kontraŭstari, leviĝi (восставать).
3515. ribelo: revolucio, resurekto, insurekcio (восстание); ŝtatrenverso (государственный переворот).
3516. ricevi: preni, akcepti, akiri, monakiri, atingi, obteni =havigi [al si], gajni, profiti (получать, принимать).
3517. riĉa: bonhava, prospera, bonstata (богатый, зажиточный); monhava (богатый [о деньгах]); abunda, multhava (обильный).
3518. rigida: malmola, dura, firma, solida, streĉ[it]a, malfleksa, nefleksebla (жесткий, твердый, не гибкий); tetana, katalepsia, rigidiĝinta, ostiĝinta, ŝtoniĝinta (окоченелый); necedema, malcedema, obstina (неуступчивый, упрямый).
3519. rigidiĝo: stuporo, torporo, tetano, katalepsio (оцепенение, онемение; столбняк).
3520. rigora: malmilda, severa, severmora, morrigida, aŭstera, malserena, malindulga, senindulga (строгий, суровый); malserena, malafabla, malgajema, moroza (угрюмый); kruda, malĝentila, malkultura, kruela, feroca =kruelega, drakona (грубый, жестокий).
3521. rikani: mok[rid]i, ridaĉi, mokridaĉi (зубоскалить, насмехаться).
3522. rikiŝo: ĵinrikŝo (рикша).
3523. rikolti: falĉi, spikumi, detranĉi, deŝiri, kolekti, ricevi (жать, собирать урожай).
3524. rilegi: relegacii, ekzili, deporti (юр. отправлять в ссылку).
3525. rimarki: ekvidi, ekaŭdi, [observante] distingi, noti, signi, marki, repliki (заметить).
3526. rimarko: rimarkigo, noto (примечание); marĝennoto (заметка на полях); slipnoto (заметка на карточке); piednoto (сноска).
3527. rimedo: ilo, perilo, maniero, metodo, procedo (способ, средство).
3528. rimoido: rimaĉo, asonanco (лит. ассонанс, неточная рифма).
3529. rimorso: konsciencriproĉo[j], bedaŭro, skrupulo, konsciencskrupulo, korriproĉoj (угрызения совести).
3530. rinocero: unikorno, unukornulo (носорог).
3531. ripari: plibonigi, rebonigi (исправлять, починять, ремонтировать); [re]novigi (обновлять); restaŭri (реставрировать).
3532. riporto: raportaĵo (репортаж).
3533. ripozejo: ripozdomo, refreŝigejo (дом отдыха).
3534. ristorno: ĉeko, pagordono (фин. чек); obligacio, pruntatesto (облигация); kambio (вексель); akcio (фин. акция); dividendo (дивиденд); malversacio (растрата).
3535. rito: ceremonio, etiketo (церемония); ritaro (ритуал); tradicio (традиция).
3536. rivalo: konkuranto, konkurencanto, konkurenculo (соперник, конкурент).
3537. riveli: [el]montri, [el]aperigi, demonstri (проявлять); vidigi, malkovri, malkaŝ[ig]i, malsekretigi, evidentigi, manifesti (обнаруживать); [el]trovi (находить).
3538. riverenci: klinsaluti, sin klini, kliniĝi (кланяться).
3539. rivolui: rotacii (тех. вращаться); aksumi (тех. вращаться [делать оборот] вокруг своей оси).
3540. rizejo: rizkampo, rizplantejo (рисовое поле).

-ro-

3541. robo: togo (тога); talaro, ornato (мантия, тога).
3542. robusta: fortika, fortoŝvela, forta, firma, intensa (крепкий, сильный).
3543. rodi: mordi, ronĝi, mordeti, ĉirkaŭmanĝi, ĉirkaŭmord[et]i, ĉirkaŭrodi (грызть, обгрызать, глодать).
3544. rojo: rivereto, fonto (ручей).
3545. roko: klifo, ŝtonego (скала, утес); rifo, rokokresto (риф); krut[eg]aĵo (круча, откос).
3546. rompi: frakasi, detrui, disbati, [dis]pecigi (ломать, разбивать); interrompi, ĉesigi (прерывать); nuligi, malmendi, abol[ici]i (отменять); forigi, neniigi (устранять, уничтожать).
3547. rompopeco: peco, romp[it]aĵo, fragmento, splito, ruinero (обломок); stumpo (обрубок).
3548. rondodanco: ĥororondo, rondiro (хоровод).
3549. ronĝi: = rodi, = mordeti, ĉirkaŭmord[et]i, ĉirkaŭrodi, ĉirkaŭmanĝi (грызть, обгрызать, глодать); mord[um]i, korodi (разъедать, подтачивать); maltrankviligi, suferigi, turmenti, obsedi, aflikti, ĉagreni (тревожить, мучить, терзать).
3550. ronĝulo: rodulo, rodbesto (зоол. грызун).
3551. ronki: ronkdormi (храпеть); grunti, porkobleki (хрюкать); nazbrui, snufi (фыркать).
3552. rorkvalo: balenoptero (кит-полосатик).
3553. rosero: rosguto (росинка).
3554. rosino: sekvinbero[j] (изюм, кишмиш).
3555. rostaĵo: fritaĵo (жарк`ое).
3556. rostbefo: rostbovaĵo (ростбиф).
3557. rosti: kradorosti, stangorosti, frikasi, friti (жарить [в разн. знач.]); pati (жарить на сковороде); grateni (поджаривать); baki (печь).
3558. rotacii: turniĝi, rondiri (вращаться); spirali (вращаться по спирали); giri (вращаться по кругу или спирали); aksumi, rivolui (вращаться вокруг своей оси).
3559. roverso: refaldo (лацкан, отворот).

-ru-

3560. ruana: pigkolora, piga, makulkolora (пегий).
3561. rubando: tolbendo, kordono (тесьма); laĉo (тесьма, шнур); plektaĵo (плетеная тесьма); ĉenilo (узорчатая тесьма); bendo, strio (лента); strieto (полоска).
3562. rubekolo: =ruĝgorĝulo (зарянка; малиновка [разг.]).
3563. rufa: = flavruĝa, ruĝhara, rustkolora, ruĝbronza (рыжий).
3564. rufiano (neol.): diboĉulo, malĉastulo (кутила, распутник).
3565. rufo: ferdekkabino, stirejo, ferdekdomo (мор. рубка).
3566. ruĝa: mahagonkolora (цвета красного дерева), terakota (терракотовый, красно-коричневый), sang[o]kolora, skarlata, vermiljona, punca, purpura, koĉenilruĝa, granatkolora, karbunkolkolora, rubenruĝa, pirola, rozkolora, fragkolora, karmina, karmezina, fajroruĝa, okra, rufa, helruĝa, oranĝruĝa, brikkolora (красный [разные оттенки]); maldekstra, revolucia, komunista (полит. красный).
3567. ruino: ruinoj (руины, развалины); restaĵo, romp[it]aĵo (остаток, обломок); ruiniĝo, bankroto, fiasko, malprospero, malsukceso, pereo, katastrofo (крушение, крах, гибель).
3568. ruĵo: lipkrajono, [lip]ruĝigilo (губной карандаш).
3569. ruli: turni, volvi, enruligi (свертывать, скатывать).
3570. rumekso: okzalo (щавель).
3571. rumoro: [obtuza] bruo, bruego, voĉbruo, parolbruo, murmuro (гул, гам, гомон).
3572. rundo: rondiro, ĉirkaŭiro, kontroliro (обход, дозор); patrolo (патруль, дозор).
3573. rungo: stego, stajo (...)
3574. ruro: kamparo, vilaĝo (сельская местность, деревня); agraro (возделываемые поля).
3575. rusolo: rusulo (сыроежка [гриб]).
3576. rustika: vilaĝ[ec]a, kampara, simpla, modesta, senartifika, naiva (деревенский, простой); kruda, neprilaborita (неотесанный).
3577. rutino: sperto, praktiko, kutimo (навык, привычка); spertlerteco, lerteco, artifikeco (сноровка); stagn[ad]o, inerteco, rutineco (косность, рутина); ŝablono (шаблон); skemeco (схематизм).
3578. ruza: malic[et]a (хитрый, коварный, лукавый); sagaca, penetranta, penetrema, subtila (проницательный); perfida, makiavela (предательский).

Prefaco -- A-- B--C-- C-- D-- E-- F-- G--G-- H-- H--I--J--J-- K-- L-- M-- N-- O-- P-- R--S-- S-- T--U -- V-- Z

 

 
Se Vi deziras skribi al ni >>>>>
 
 
Kondiĉoj de publikado de informo kaj reklamo en tiu ĉi retpaĝaro
 

разделительная полоса

Copyright © La verda lampo . Одесса.  

Skribu —  portalodessa@gmail.com