Зелёная лампа
Verda lampo - Зелёная лампа

разделительная полоса

Версія українською мовою

Версия на русском языке

Alternativa internacia lingvo Esperanto

rusa lingvo ukraina

   
:::: Hejmo ::: Lernado ::: Opinioj pri Esperanto ::: Nia virtuala muzeo de Esperanto ::: Historio de Esperanto kaj memoraĵoj ::::
:::: Esperantaj eventoj ::: Legoĉambro ::: Praktika uzado de Esperanto ::: Personoj ::::

 

Ni kolektas flagojn
de vizitantoj de tiu ĉi paĝaro :
Flag Counter

разделительная полоса

Dosieroj de la SATanoj
Iam kaŝita nun malfermita

разделительная полоса

Ĉu reviviĝas Esperanto en Odeso kaj Odesa regiono?

Cerbomado ĉe Verda lampo

Apogeo (1917-1938)

Prefaco Antaŭhistorio — Apogeo — StagnoRenaskiĝoLa milito

разделительная полоса
La notoj estas tute personaj, la koncepto tute privata
разделительная полоса

Historio de e-movado dum unuaj jaroj de Soveta Reĝimo, prefere pri Odeso (1920-1938)

Feliĉe, post la Unua mondmilito Esperanto ne nur konservis siajn pozicijon, ankaŭ sukcesse plu disvolviĝis, precipe en la spaco de iama Russia imperio.
Gravaj ŝanĝoj okazis en la rusia E-movado 1917.
Post la februara burĝa revolucio, kaj des pli post la Oktobra revolucio en la lando komenciĝis spontanea, nedirektebla, lavangsimila apero de esperanta kursoj, grupoj.
Laŭ esperanta publikaĵoj dum tio periodo oni nombris pli ol cent disigitajn izolitajn e-grupojn.
Ili aperadis ne nur en grandaj kaj malgrandaj urboj, sed ankaŭ en vilaĝoj.
La novaj adeptoj de Esperanto (precipe laboristoj, kamparanoj, ruĝarmeanoj, lernantoj) ligis la ideojn de Esperanto al la ideojn de tutmonda revolucio
Daŭre estis eldonataj lokaj gazetoj “Petrogradskoe obozrenie” (Petrograda observo), “La juna mondo”, “Espero” (Petrograd), “Esperanta movado” (Kronŝtadt), “Naŝa ĵiznj” (Nia vivo), (Astraĥanj), “Revoluzia espero” (Urĵum), “Volĵskij esperantist” (Saratov) kaj multaj aliaj.
En 1919 aperis la unua propaganda ruslingva broŝuro “Internacia lingvo de laboristoj kaj kamparanoj – Esperanto” de Artjuŝkin-Kormilicin, entenanta kritikon de la burĝa e-movado kaj alvokon vaste uzi Esperanton por celoj de la monda revolucio.
Ne cxesadis provoj unuiĝi.
Rezulte aperis Organiza komitato de Tutrusia Esperantista Federacio (CKTEF) kaj ĝia organo “Oficiala bulteno” (Moskvo); iom poste ankaŭ “ESKI” (Esperantisto sekcio de komunista internacio), baldaŭ ĝi estis alinomigita kiel “Esperantista Komunista Internacio”, gvidata de esperantistoj Drezen, Ort Sunnam kaj Oĵitoviĉ. Ekzistis ankaŭ multaj aliaj e-organixaĵoj.
Unuavice ĉiuj ili strebis politikajn celojn, al kiuj devas servi Esperanto.
Anstataŭ la neŭtralaj lernolibroj de Zamenhof, Saĥarov, Kar kaj Panje, Ŝĉavinskij, Kabanov komencis aperadi novaj lernolibroj kun polititikaj tendencoj de la aŭtoroj Voleviĉ, Tiĥonov, Lidin, Valentinov, Drezen, Svistunov, Rubljov, Kurbatov ktp.
La gvidantoj de ESKI, unuavice Drezen, komprenis, ke per limigitaj fortoj de ESKI-komunistoj ne eblas unuigi multnombrajn grupon kaj konduki ilin al la difinita direkto.
Necesis alvoki la Tutrusian esperantistan Kongreson, por direkti la movadon al la sama celo.

En junio 1921 en Petrogrado dum la Tria Tutrusia Kongreso de esperantistoj estis fondita Sovetlanda Esperantista Unio — SEU. Plej grava celo de agado de SEU estis deklarita propagando de la sovetvivmaniero, atingaĵoj de la revolucio, ideoj de komunizmo. Iom post iom SEU iĝis la organizaĵo, kiu strukture kaj ideologie estis analoga al Komunista partio de USSR.

En komence de aŭgusto 1921 kontraŭe al la «burĝa» UEA fondiĝis internacia laborista movado Sennacieca Asocio Tutmonda — SAT. Multaj sovetaj esperantistoj iĝis aktivaj SAT'anoj, ili estis pli multaj ol membroj de UEA.
Por informo: Administra esperanto-mapo – kiuj organizaĵoj kaj movadoj ekzistas en Esperantujo (ruslingve).

En aŭgusto 1926 en Leningrado triumfe pasis la Sesa Kongreso de SAT. Omaĝe al ĝi en USSR estis emisiita la memoriga poŝtmarko. La kongreskunsidoj okazis en la Tavria palaco, kaj la honora prezidanto de la Kongreso estis A. Lunaĉarskij, skribe espriminta apogon al Esperanto. 

En Sovet Unio dum 20-30 jaroj de la dudeka jarcento estis eldonataj esperantaj libroj, revuoj, funkciis esperanto-rondetoj, laboris radio-elsendoj. Oni stimulis kontaktojn kun eksterlandanoj.
En la retpaĝaro “Verda lampo” estas kolektita aro da leteroj de eksterlandaj gejunuloj destinitaj al F. Bartenev, kiu tiam estis deksesjaraĝa lernanto. Apud ĉiu esperanta letero troviĝas ĝia preciza traduko en la rusan lingvon. Ĉiuj konservitaj leteroj

Dum tiu tempo esperanto-movado en Odeso akiras novan forton.
En 1923 estis registrita nova societo de esperantistoj.

Samtempe en Odesa politeknika instituto la grupo da studentoj gvidata de E.Ajsberg studis Esperanton. Funkciis la supera pedagogia esperanto-kurso, kies direktoro estis Ŝahoviĉ. La lingvon instruis V.Vozdviĵenskij kaj E.Ajsberg. S.Rublev prelegis pri interlingvistiko. Surbaze de la kurso poste estis fondita la instituto de fremdaj lingvoj.

En 1922-1936 en Odeso propagandis Esperanton la Literaturo-scienca rondeto loSoRo, organizita de H.Danovskij. En lia rondeto esperantistiĝis V.Sutkovoj, S.Rublev, N.Sigal kaj aliaj.
H.Danovskijj skribis : “Kio okazis en Odeso? Tiam LoSoRo estis ununura siaspeca (своеобразный) esperanta kulturcentro, la similaj nenie ekzistis, almenaŭ en Suvet Unio.
Unue kaj ĉefe, estis kvalifikitaj, aktivaj kaj komunikiĝemaj homoj virtuoze posedantaj la lingvon.
Due, estis kolektivo de kreema membraro.
Trie, estis skrupule kaj sisteme akurata la sekretario V.Sutkovoj. Oni nomis lin Talpo – pro lia strebo atingi sencon.

En 1934 Steinberg N.S. kune kun V.P. Ivanov, laŭ instrukcio de la urba komitato de esperantistoj, organizis ekspozicion en la Palaco de Maristoj. en Odesointernaciaj komunikadoj kaj tiu ĉi ekspozicio estis sen socipolitika enhavo.
1-a sekcio. Esperanto. Ĉi tie estis ekspoziciitaj lernolibroj, vortaroj, literaturo pri Esperanto.
2a sekcio. Kion ni ricevas de eksterlande? Ĉi tie estis eksponitaj leteroj de Esperanto-laboristoj kaj revuoj Internaciisto, Surposteno (deĵoranta) kaj aliaj.
3a div. Kion ni sendas eksterlande? Ĉi tie estis ekspoziciitaj specimenoj de leteroj de sovetiaj esperantistoj rakontantaj pri la konstruado de socialismo kaj diversaj sovetiaj revuoj.
Ili poste estis kulpigitaj pro tio.

Proksimume dum la sama tempo la edukatoj de la infanejo Kominterno korespondis kun hispanaj amikoj per Esperanto. En la odesa lernejo № 50, nome de Leo Tolstoj, laŭ decido de pedagogia konsilantaro, Esperanto fariĝas deviga lernobjekto en tri superaj klasoj (5, 6, 7). Instruis ĝin V.Vozdviĵenskij, la profesia instruisto pri geografio (aŭ matematiko??).
Dum la tridekaj jaroj V.Vozdviĵenskij gvidis esperanto-rondeton en la porinfana muziklernejo ĉe Odesa muzik-drama instituto (nun ĝi estas la lernejo nome de Stolarskij).
En la sama rondeto la fundamentojn de Esperanto studis ankaŭ la eminenta pianisto Emil Gilels.

Tiutempe en Ukrainio la esperanto-movadon koordinis Tutukrainia komitato de Esperanto (1925-1938) kiel filio de SEU – Soveta Esperantista Unio.

Post daŭra militaga interrompo rekomenciĝis eldono de revuo «Ukraina Stelo” (1922-1930). Sur paĝoj de la revuo estis presitaj la verkoj de T.Ŝevĉenko, I.Franko, O.Kobilanskaja, V.Stefanik, L.Ukrainka, M.Kocjubinskij, popolaj kantoj, satiraj kanzonetoj, la artikoloj pri kreado de ukrainaj verkistoj.

Ĝis 1920 funkciis “Teritoria societo de ukrainaj esperantistoj «Поступ» (“Progreso”), fondita en 1910.

En 1922 estis eldonita la ukraina-esperanto vortaro.

En 1923 komenciĝis regulaj esperanto-elsendoj (Ĥarkovo)

En 1927-1932 en Ĥarkovo estas eldonata ĉiumonata pedagogia revuo «Шлях освіти” (“La vojo de edukado”).

Tamen rilatoj inter SAT kaj SEU iom post iom difektiĝis, ĉar SAT estis projektita kiel organizaĵo, unuiĝanta subtenantojn de politikaj partioj de ĉiuj fluoj de maldekstra socialista orientiĝo – inter ĝia membraro (krom komunistoj) estis anarhistoj, trockistoj kaj aliaj, anonsitaj en USSR “nocaj elementoj”.
Plejmulto de komunistoj kaj Komintern kredis kaj obeis al Stalin, sed en SAT estis fortaj social-demokrataj motivoj, regis pluralizmo.

Ne estis sukcesaj la provoj de SEU-estraranoj forigi el SAT ĉiujn alipensulojn kaj subigi SAT'n al komunistoj, Tamen tio kaŭzis la skizmon. Difinitive la skizmo formiĝis en aŭgusto 1932, kiam dum la fondokusido en Berlino estis fondita la Internacio de proletaj esperantistoj (IPE), kies la plej granda sekcio iĝis SEU.
IPE ĉesis sian agadon proksimume en 1935, ĉar la gvidrolon ludis la sovetaj esperantistoj, kaj ilia eksterlanda laboro comencis abrupte reduktiĝis.

Tiuj eventoj poste rezultigis la tragikajn postsekvojn por multaj sovetaj esperantistoj. La hieraŭaj amikoj subite iĝis politikaj malamikoj.

Ne multaj rimarkis la komenciĝintajn ŝanĝojn de la ŝtata politiko.

En la lando comencis efektiviĝi principo: “Kiu ne estas kun ni, tiu estas kontraŭ ni”, eksplodis la spionmania epidemio. En tiuj cirkonstacoj SEU iom post iom reduktis sian eksteran agadon, koncentriĝante pri la interna, alvokante esperantistojn “unuiĝi ĉirkaŭ la komunista partio, kiu senvualigas trockisto-faŝistajn bandojn.

Indas noti, ke ekde la apero de Esperanto, ĝiaj adeptoj troviĝis sub la rigora kontrolo de ŝtata potenco: de la caraj ĝendarmoj, ankaŭ la sovetaj ĈK-anoj. Eĉ pli atente la ŝtata potenco komencis kontroli esperantistojn post la skizmo inter SAT kaj SEU, precipe la SAT-anojn, tamen la konvena tempo por agi kontraŭ ili ankoraŭ ne venis – estis pli aktualaj taskoj.

Ekde 1935 jam okazis amasaj arestoj de “malamikoj de la popolo”; ĉiuj prizonoj estis plenplenaj. En diversaj urboj de Sovet Unio estis arestitaj multaj germanaj, polaj, hungaraj, aŭstraj kaj aliaj rifuĝintoj, precipe, komunistoj.

Al Gitler, kiu akiris la potencon, ankaŭ al Stalin, pliseveriginta la kontrolon, esperantistoj ne plu estis bezonataj. La sovetiaj esperantistoj estis proklamitaj fremdlandaj spionoj, la plej agemaj estis arestitaj kaj prefere pafmortigitaj.

Ernest Drezen en aŭgusto 1936 lasis la postenon de Ĝenerala Sekretario CK SEU, tamen la 17 de aprilo 1937 li estis arestita, akuzita pro spionado, kontraŭrevolucia agado, kaj la 27 de oktobro 1937 li estis pafmortigita.

La jaro 1937 iĝis kriza por multaj esperantistoj, inkluzive odesanojn.

La 17-21-an de februaro 1938, kiam estis arestitaj ĉiuj SEU-funkciuloj, SEU ĉesis funkcii. Ĉar la arestoj realiĝis plejparte en grandaj urboj, gravaj industriaj aŭ fervojaj centroj, la esperantistoj, loĝintaj en provinco, restis ne tuŝitaj

La pafmortigitaj esperantistoj
Odeso   Ukrainio
Boĉarov G.P. 1887 – 1937)
Vozdviĵenskij V.V. (1879-1937)
Ivanov (Ivn) V.P. (1900 – 1937)
Pil E. (1881 – 1937)
Sutkovoj V.G (1904 – 1937)
Ĥolm N.E.(1898 – 1937)

  Borisov N.A. (1889 – 1937)
Viktorov-Ĉeĥoviĉ D.V.(1888 — 1937)
KolĉInskij V.M.. (1904 – 1937)
Izgur I.E. (1881 – 1937)
Miĥalskij E.I.. (1897 – 1937)
Pogorelov D.I. (1883 – 1937)
Potana A.N. (1907 – 1937)
Eggers B.A.(1893 – 1937)
Jurgenson A.N. (1903 – 1937)

Tamen mi devas substreki, ke oficiale la esperanto-agado en nia lando (SU) neniam estis malpermesita. Ĝi ĉesis “per si mem”.

Kulminis la degradiĝon de esperanto-movado kaj determinis la stagnadon de esperanto-evoluo la Dua mondmilito.

Tatiana Mykhno (Sageto)

Do: Prefaco Antaŭhistorio — Apogeo — StagnoRenaskiĝoLa milito

 

La listo de fontoj

 

   
 
 

разделительная полоса

Copyright © La verda lampo . Одесса.  

Skribu —  portalodessa@gmail.com